Τρόφιμα & Εφοδιασμός

% Συμμετοχής
Ελληνικές Αλυκές
80%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Η εταιρεία Ελληνικές Αλυκές ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των αλυκών και του αλατιού της χώρας. Επί του παρόντος αξιοποιεί 9 αλυκές στην Ελλάδα.

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ)
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Ο ΟΚΑΑ αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ του κλάδου πρωτογενούς παραγωγής και της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας, καθιστώντας εφικτό τον εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς με φρούτα, λαχανικά, κρέας και ψάρια. Επιπλέον λειτουργεί 11 ιχθυόσκαλες στην χώρα.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Η ΚΑΘ επιδιώκει την εξασφάλιση της σύνδεσης παραγωγής και κατανάλωσης μέσω της διανομής και του εμπορίου φρούτων, λαχανικών και κρέατος, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων που πωλούνται. Κύρια δραστηριότητα της ΚΑΘ είναι η ενοικίαση καταστημάτων και υπαίθριων χώρων, όπως και αξιοποίηση των υποδομών της.