Νέα
6 Ιουνίου, 2019

3η Συνάντηση Θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) διοργάνωσε στις 9 Μαΐου 2019 την 3η συνάντηση εργασίας με τις θυγατρικές της.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα επενδυτικά τους πλάνα, καθώς και κάποια ενδεικτικά επενδυτικά έργα. Ταυτόχρονα, στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου, διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών (ΕΙΒ και EBRD), αλλά και στελέχη των ελληνικών τραπεζών μίλησαν για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αξιολογείται η πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, EFSI, multilateral funding, Ταμείο Υποδομών, τραπεζικός δανεισμός, κεφαλαιαγορές) και υπό διαφορετικές χρηματοδοτικές δομές.

“INVESTMENT PLANS – ALTERNATIVE

SOURCES OF FUNDING AND

FINANCING TOOLS”

Μακροχρόνιες συμβάσεις

παραχώρησης

Δυνατότητες χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2014 -2020 και 2021 -2027

EIB presentation at HCAP workshop

Συμπράξεις Δημοσίου και

Ιδιωτικού Τομέα