Ειδικά Επενδυτικά Έργα

Διαχείριση μεγάλων επενδυτικών έργων

Το Υπερταμείο, ως διαχειριστής και επενδυτής, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης. Διαχειρίζεται μεγάλα επενδυτικά έργα τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικά αναπτυξιακά προγράμματα και να συνεισφέρουν σημαντικά στη διασφάλιση θετικών προοπτικών για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για ειδικά επενδυτικά έργα μεγάλης εμβέλειας και σημαντική επίδραση, τα οποία παράλληλα προσελκύουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σημαντικές πρωτοβουλίες

Το Υπερταμείο έχει λάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες βέλτιστης Διαχείρισης της Δημόσιας Περιουσίας που ανταποκρίνονται στην αποστολή του ως Ενεργός Μέτοχος. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι: