Επενδύσεις

Ο Στόχος

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε μακροπρόθεσμα βιώσιμες αποδόσεις, προς το μέγιστο συμφέρον των θυγατρικών και συμμετοχών του χαρτοφυλακίου μας και των ωφελούμενων του Υπερταμείου, δηλαδή της εθνικής οικονομίας, των πολιτών και του περιβάλλοντος.