Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων

% Συμμετοχής
ΕΤΒΑ Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ)
35%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ έχει ως κύριο αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων.

Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ)
25%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Το ΔΑΑ ιδρύθηκε το 1996, μέσω της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου προβλέπει την πεντηκονταετή εκχώρηση της επικαρπίας, δηλαδή το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης του ακινήτου για τη «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του αεροδρομίου».

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει την αποστολή να αξιοποιήσει την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που του έχει ανατεθεί από την Ελληνική Δημοκρατία, υλοποιώντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan -ADP) ενώ επιπρόσθετα στους σκοπούς του προβλέπεται η ωρίμαση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (μονάδα PPF) που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας».

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Η ΕΤΑΔ κατέχει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον μεγάλο μέρος της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Κύρια επιδίωξή της είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, ενώ επιπλέον διατηρεί δικαιώματα διαχείρισης σε κάποια ακίνητα.

ΓΑΙΑΟΣΕ
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Η ΓΑΙΑΟΣΕ δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Επιπλέον, η εταιρεία παράγει και πουλά ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

ΔΕΘ-Helexpo
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Η ΔΕΘ-HELEXPO είναι ο εθνικός φορέας διοργάνωσης εκθέσεων. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, και επιχειρηματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από το 2016, στην ετήσια ΔΕΘ που λαμβάνει χώρα κάθε Σεπτέμβριο, έχει εισαχθεί ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας.