Ενέργεια

% Συμμετοχής
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
34.12%
Εισηγμένη εταιρεία

H ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας περίπου 6 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.