Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG

Bιώσιμη ανάπτυξη

Το Υπερταμείο υπερασπίζεται και προωθεί ενεργά τη μετάβαση σε μια αναγεννητική, δίκαιη και πράσινη οικονομία, που δίνει έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, χτίζοντας, παράλληλα, κοινωνική αξία.

Η φιλοδοξία μας ως το δημόσιο επενδυτικό ταμείο της χώρας είναι να αναπτύξουμε μια στρατηγική αειφορίας και ESG διεθνούς κλάσης, ως απτή απόδειξη για την υπεύθυνη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και των επενδύσεών μας.

Με τη συμβολή ανεξάρτητων ειδικών συνεργατών συμβούλων, δημιουργούμε κι εφαρμόζουμε έναν οδικό χάρτη για την ενσωμάτωση των ESG στη λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων και συμμετοχών μας, δημιουργώντας αξία εξίσου για την οικονομία, τους πολίτες και το περιβάλλον μέσω της ESG στρατηγικής. Στο Υπερταμείο εργαζόμαστε σε τρία επίπεδα:

Παράλληλα δημιουργούμε το κατάλληλο πλαίσιο για να εξασκήσουμε τον επενδυτικό μας ρόλο μέσα από βιώσιμες επενδύσεις. Οι νέες μας επενδύσεις θα περιλαμβάνουν αντίστοιχο πλαίσιο δέουσας επιμέλειας και ESG κριτηρίων και πολιτικών. Στόχος μας είναι όλο το χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου, υφιστάμενο και νέο να ακολουθεί τη φιλοσοφία της βιώσιμης ανάπτυξης.