Όραμα & Αποστολή

Όραμα

Επενδύουμε στην ευημερία της Ελλάδας μακροπρόθεσμα, δημιουργώντας αξία εξίσου για την οικονομία, τους πολίτες και το περιβάλλον.

Στόχος μας μια Ελλάδα που αξιοποιεί στο έπακρο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, κάνοντας την οικονομία, τους πολίτες και το περιβάλλον ίσους ωφελούμενους του οράματός μας.

Αποστολή

Αποστολή του Υπερταμείου είναι να δημιουργήσει αξία και ευημερία επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμες αποδόσεις, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, στηρίζοντας την πράσινη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία. Να είναι στρατηγικός επενδυτής και αξιόπιστος διαχειριστής της δημόσιας περιουσίας με στόχο να ωφεληθούν οι μελλοντικές γενιές μέσω των σημερινών του πρωτοβουλιών.

Το Υπερταμείο επικεντρώνεται σε στρατηγικές και πολιτικές που θα το καθιερώσουν ως Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο-πρότυπο, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία με όρους βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας τις δημόσιες επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στην καθημερινή λειτουργία τους. Μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την καινοτομία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.