Πολιτική Cookies

H EEΣΥΠ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί δυνάμει του Ν. 4389/2016, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αρ. ΓΕΜΗ 140358160000 και έχει τηλ.: +30 210 0106900, Fax: +30 210 0106953, Email: contact@hcap.gr και ιστοσελίδα: http://www.hcap.gr/.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος της ΕΕΣΥΠ ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies ή συναφείς τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας που μπορεί να αποθηκεύονται, κατά την πλοήγηση ενός διαδικτυακού τόπου, στον σκληρό δίσκο ή σε τυχόν άλλη ηλεκτρονική συσκευή κάθε χρήστη/επισκέπτη και μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες (όπως λ.χ. να είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον διαδικτυακό τόπο ή για την παροχή ορισμένης υπηρεσίας διαδικτύου ή να εξυπηρετούν τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε ορισμένο διαδικτυακό τόπο, κ.α.).

Παρακαλούμε όπως έχετε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:

  • Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται  ο χρήστης (“first party cookies”) ή από τρίτα μέρη μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (“third party cookies”) που επισκέπτεται ο χρήστης/ επισκέπτης.
  • Τα μόνιμα cookies (“persistent cookies”) είναι cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας (“session cookies”), τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
  • Κατά την είσοδό σας στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΣΥΠ, ενημερώνεστε αμέσως για τις ακριβείς κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό τους, τη διάρκεια και τους αποδέκτες αυτών.
  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται μη τεχνικά απαραίτητα cookies, ζητείται η συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή τους. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή εν γένει να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας πατώντας στο σύνδεσμο «Cookie Banner».
  • Αν οι χρήστες/επισκέπτες επιθυμούν να εμποδίσουν τη λήψη cookies, μπορούν να ρυθμίσουν τον περιηγητή/φυλλομετρητή (browser) τους, ώστε να εμποδίζει τη λήψη ορισμένων ή όλων των cookies ή να τους ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά τους αποστέλλονται. Για να διαχειριστείτε τα cookies, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες ανά browser.
  • Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη  συλλογή και την  επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας  στην  Πολιτική για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕΣΥΠ, η οποία είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.

Η ΕΕΣΥΠ ελέγχει τακτικά το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου, όπως και της παρούσας Πολιτικής. Η ΕΕΣΥΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και την παρούσα Πολιτική, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση, με μόνη τη σχετική ανακοίνωση του νέου περιεχομένου μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε/καλείστε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική για τυχόν περίπτωση αλλαγών.

Η παρούσα Πολιτική, καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου εν γένει, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει, θα υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας, ακολουθείστε το σύνδεσμο ‘Cookie banner’.