Η Ελλάδα

Ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός

Η Ελλάδα τοποθετείται πλέον δυναμικά στον διεθνή οικονομικό χάρτη, εδραιώνοντας με συνέπεια το προφίλ ενός ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και αξιόπιστου εταίρου. Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον και εν μέσω των αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων, η χώρα καταφέρνει να διατηρήσει τον χαρακτήρα του ισχυρού περιφερειακού πόλου ανάπτυξης.

Η ελληνική οικονομία, παρά την παρατεταμένη αβεβαιότητα εξαιτίας των διαδοχικών εξάρσεων της πανδημίας διεθνώς, αλλά των νέων προκλήσεων, επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και δυναμική.

Η εικόνα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη χώρα βελτιώνεται σταθερά και διεθνείς επιχειρήσεις αναγνωρίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, όπως είναι η ποιότητα και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και σε τομείς έντασης γνώσης με μεγάλη προστιθέμενη αξία, όπως αυτοί της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ενέργειας.

Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάκαμψης, οι νέες ψηφιακές δομές λειτουργίας του ελληνικού Δημοσίου, η εστίαση στην πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη τοποθετούν τη χώρα σε ακόμη πιο περίοπτη θέση στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα πυροδοτούν μια θεμελιώδη αλλαγή προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος και ένα φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη.

Σε αυτή την εθνική προσπάθεια το Υπερταμείο, μέσω του οικοσυστήματος των θυγατρικών και των συμμετοχών του, λειτουργεί ως «πρεσβευτής» της χώρας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της αξιοπιστίας της στο διεθνές επενδυτικό κοινό.

Ενεργός μέτοχος & Υπεύθυνος Επενδυτής

Ως ενεργός μέτοχος και υπεύθυνος επενδυτής, το Υπερταμείο κάνει πράξη τον μετασχηματισμό των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του, ενισχύει τη βιωσιμότητά τους και αναβαθμίζει το λειτουργικό μοντέλο διακυβέρνησής τους. Δημιουργεί έτσι προϋποθέσεις ανάπτυξης μέσα από ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία.

Την ίδια στιγμή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2023, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των χωρών με την ταχύτερη ανάπτυξη ως προς την ορθότερη διαχείριση κεφαλαίων με κριτήρια ESG λόγω της ανταπόκρισης που επέδειξε το Υπερταμείο στην υιοθέτηση κριτηρίων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με το GSR Scoreboard μεταξύ 81 χωρών και 200 Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων για την πρόοδο στη Διακυβέρνηση, τη Βιωσιμότητα και την Ανθεκτικότητα – Governance, Sustainability, Resilience, η κατάταξη της Ελλάδας χάρη στο Υπερταμείο, βελτιώθηκε κατά 14 θέσεις – από την 28η στη 14η – και 20 ποσοστιαίες μονάδες – από 60% σε 80% – σε σχέση με το 2022.

 

Στρατηγικά πλεονεκτήματα


Γεωγραφική θέση της χώρας, σταυροδρόμι πολιτισμών και ηπείρων


Πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό


Ανταγωνιστικοί μισθοί


Ευνοϊκό πλαίσιο


Υποδομές τηλεπικοινωνίας και ευρυζωνικές υποδομές


Αγορά ακινήτων χαμηλού κόστους


Εξαιρετικό κλίμα και περιβάλλον διαβίωσης


Κράτος-μέλος της ΕΕ, το οποίο απολαμβάνει σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία

Στρατηγική θέση ως πύλη προς 3 ηπείρους

Σε μια ζώνη ώρας (+/- 2H) η Ελλάδα καλύπτει:
2 δισεκατομμύρια άτομα, που αντιπροσωπεύουν πρόσβαση στο 30% του παγκόσμιου πληθυσμού | 25% του ΑΕΠ