Το Υπερταμείο

Ποιοι είμαστε

Το Υπερταμείο, το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της χώρας, είναι διαχειριστής ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου θυγατρικών εταιρειών και συμμετοχών του δημοσίου.

Μέσα από το έργο του αξιοποιεί την εθνική περιουσία, συμβάλλοντας στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη. Μέσα από στοχευμένες επενδυτικές στρατηγικές το Υπερταμείο δημιουργεί αξία εξίσου για την οικονομία, τους πολίτες και το περιβάλλον.

Το Υπερταμείο στοχεύει στη μεγιστοποίηση της δημόσιας περιουσίας, προσθέτοντας υπεραξία στις 16 θυγατρικές και συμμετοχές που έχει στο χαρτοφυλάκιό του. Εταιρείες που απασχολούν πάνω από 25.000 εργαζόμενους και έχουν ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς δραστηριοποιούνται σε έξι κομβικούς τομείς της οικονομίας:

  • Ενέργεια
  • Μεταφορές & Υποδομές
  • Τεχνολογία
  • Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων
  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
  • Τρόφιμα & Εφοδιασμός
€5.5B Αξία Χαρτοφυλακίου
25k+ Ανθρώπινο Δυναμικό
16 Θυγατρικές & Συμμετοχές
6 Επενδυτικοί Τομείς