Οι Άνθρωποί μας

Ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον για όλους

Το Υπερταμείο παρέχει ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον για όλους. Τα μέλη της ομάδας μας συνεργάζονται σε έναν αναγνωρισμένα άριστο εργασιακό χώρο, βραβευμένο ως Great Place To Work, που βρίσκεται στην «καρδιά» της Αθήνας, για να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα εθνικά περιουσιακά στοιχεία και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξής τους.

Οι άνθρωποί μας δημιουργούν αξία ως πραγματικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Άνθρωποι με πάθος που συνεισφέρουν στη συνολική επιτυχία και ανάπτυξη της εταιρίας και στην υποστήριξη των εταιριών και συμμετοχών μας, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης για τον καθένα.

Οι εργαζόμενοι του Υπερταμείου κινητοποιούμενοι από κοινή αξιακή νοοτροπία, εργάζονται για έναν κομβικό πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας, συμβάλλοντας με τη χρηστή διακυβέρνηση στην επιτυχία των 16 εταιρειών και συμμετοχών του χαρτοφυλακίου μας.

Η αποστολή του Υπερταμείου είναι να αποτελεί έναν υπεύθυνο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος σταδιακά θα μετατραπεί σε στρατηγικό επενδυτή, με στόχο να ωφελήσει τις μελλοντικές γενιές με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σήμερα.

Καθένας από εμάς και όλοι μαζί μοιραζόμαστε αυτή την αποστολή και προσπαθούμε να αριστεύουμε σε ό,τι κάνουμε.

Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας και τους υποστηρίζουμε στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν το δικό τους «αποτύπωμα» σε ό,τι κάνουν, υιοθετώντας μια κουλτούρα διαφορετικότητας, συμπερίληψης και ειλικρίνειας.