Το Υπερταμείο με μια ματιά

Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο

Το Υπερταμείο, το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της χώρας, είναι διαχειριστής ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου θυγατρικών εταιρείων και συμμετοχών του Δημοσίου. Μέσα από το έργο του συνεισφέρει στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

€5.5B
Αξία Χαρτοφυλακίου

25k+
Ανθρώπινο Δυναμικό

16
Θυγατρικές & Συμμετοχές

6
Επενδυτικοί Τομείς

Επενδυτικοί Τομείς

Στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου περιλαμβάνονται θυγατρικές και συμμετοχές του σε δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, επιδρώντας σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των πολιτών.