Θεσμικό Πλαίσιο

Υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης διαφάνειας

Εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει, το Υπερταμείο λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών, προάγοντας υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του Υπερταμείου, καθώς και οι νόμοι που το διέπουν.