Υπεύθυνος Επενδυτής

Υπεύθυνη επενδυτική στρατηγική

Το Υπερταμείο στοχεύει να γίνει ευρέως γνωστό για την υπεύθυνη επενδυτική στρατηγική του, ενεργό πρότυπο για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων παγκοσμίως.

Ως Υπεύθυνος Επενδυτής αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του, προκειμένου να προσφέρει μακροπρόθεσμες αποδόσεις μέσω καλά διοικούμενων και βιώσιμων εταιρειών και επενδύσεων.

Το Υπερταμείο ολοκληρώνει τη Στρατηγική Αειφορίας & ESG του με τη συνδρομή της EBRD, ώστε να εφαρμόσει τους στόχους ESG στη βάση των κατευθυντήριων αρχών που συνδέονται με την φύση του Υπερταμείου ως Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο και με επέκταση σε όλες τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες διαχείρισης και τις επενδυτικές αποφάσεις των δημοσίων επιχειρήσεων.

Υπερταμείο: Η Ελλάδα διακρίνεται ξανά στο Global Sovereign Wealth Funds Scoreboard

Οι επιδόσεις της Ελλάδας, ως προς τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνουν αναγνώριση καθώς – για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2023, η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των χωρών με την ταχύτερη ανάπτυξη ως προς την ορθότερη διαχείριση κεφαλαίων με κριτήρια ESG λόγω της ανταπόκρισης που επέδειξε το Υπερταμείο στην υιοθέτηση κριτηρίων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Ειδικότερα, η Ελλάδα, σύμφωνα με το GSR Scoreboard μεταξύ 81 χωρών και 200 Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων για την πρόοδο στη Διακυβέρνηση, τη Βιωσιμότητα και την Ανθεκτικότητα – Governance, Sustainability, Resilience, η κατάταξη της Ελλάδας χάρη στο Υπερταμείο, βελτιώθηκε κατά 14 θέσεις – από την 28η στη 14η – και 20 ποσοστιαίες μονάδες – από 60% σε 80% – σε σχέση με το 2022.

Ο Πίνακας Μετρήσεων – Scoreboard GSR αποτελεί ένα «βαρόμετρο» που αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές, με κριτήρια αυστηρά και αμερόληπτα. Από τη φετινή αξιολόγηση, προέκυψε ότι οι κυρίαρχοι επενδυτές καταβάλλουν προσπάθεια να γίνουν πιο διαφανείς και βιώσιμοι, ωστόσο, η ανθεκτικότητα εξακολουθεί να είναι μια εξελισσόμενη έννοια που θα δοκιμαστεί ξανά, υπό το τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Το ποσοστό 60% προκύπτει από τη συσχέτιση του GSR σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων παραμέτρων και με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για το δημόσιο χρέος, όπως μετρήθηκε από τους οργανισμούς Standard & Poor’s, Moody’s και Fitch Ratings. Αυτοί οι οργανισμοί βαθμολόγησαν αλφαριθμητικά την Ελλάδα με ΒΒ/ΒΑ2, σε εύρος βαθμολογίας από D ως AAA. Η αξιολόγηση αυτή από τους τρεις κορυφαίους παρόχους διαφανών και ανεξάρτητων αξιολογήσεων στις αγορές κεφαλαίων και εμπορευμάτων παγκοσμίως έχει εξαιρετική βαρύτητα και αναγνωρίζει την προσέλκυση υποψήφιων επενδυτών στη χώρα.