Κλιματική αλλαγή

Το Υπερταμείο στη μάχη για την κλιματική αλλαγή

Το Υπερταμείο, επιδρώντας μέσα από τις εταιρίες και συμμετοχές του σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των πολιτών (συγκοινωνίες, μεταφορές, λιμάνια, ταχυδρομεία, αγορές τροφίμων κ.α.), έχει τοποθετήσει την περιβαλλοντική και κλιματική βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής του, ως εταιρεία-πρότυπο για ένα βιώσιμο μέλλον.

Όπως όλος ο πλανήτης, η Ελλάδα βιώνει την κλιματική αλλαγή λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, των πυρκαγιών και της ανόδου της στάθμης των υδάτων, απαιτώντας ολοκληρωμένες στρατηγικές αντιμετώπισης.

Στηρίζοντας την εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια, η στρατηγική αειφορίας του Υπερταμείου έχει σχεδιαστεί στοχευμένα, για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και του εθνικού Κλιματικού Νόμου.

Ηγούμαστε της προσπάθειας για μηδενικούς ρύπους και δεσμευόμαστε να συγκλίνουμε στους ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030 και για 100% μέχρι το 2050.

Κεντρικός πυρήνας του Στρατηγικού Σχεδίου, που ανακοινώσαμε τον Ιούνιο του 2022, και ένας από τους «mega Δείκτες Απόδοσης του Υπερταμείου» για το 2024 είναι μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 15%.

Ενεργό Μέλος στο «One Planet for Sovereign Wealth Funds» (OPSWF) Initiative

Με ενισχυμένη περιβαλλοντική συνείδηση και προτεραιότητα την ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), το Υπερταμείο αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τις ραγδαίες αλλαγές που δέχεται ο πλανήτης και δεσμεύεται για τη συμβολή του στην προσπάθεια αναστροφής της κλιματικής αλλαγής και επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ως ενεργό μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) από τον Απρίλιο του 2021, το Υπερταμείο έχει ευθυγραμμίσει την πολιτική του με κορυφαία Δημόσια Επενδυτικά Ταμεία (Wealth Funds) κι άλλους παγκόσμιους θεσμικούς φορείς – 43 στο σύνολό τους – κι όλοι μαζί έχουμε υιοθετήσει τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, με κεντρική λογική ότι τα επενδυτικά κεφάλαια, θέτοντας το περιβάλλον ως προτεραιότητα στις επενδύσεις τους, μπορούν να επηρεάσουν θετικά και να παρασύρουν ολόκληρη την οικονομία προς αυτή την κατεύθυνση της αειφορίας.

Στον ετήσιο απολογισμό (2021) του OPSWF που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες πολιτικές και τις προτεραιότητες του παγκόσμιου αυτού δικτύου Δημοσίων Επενδυτικών Ταμείων οι πρωτοβουλίες του Υπερταμείου παρουσιάζονται ως παραδείγματα αειφορίας και εφαρμογής στρατηγικών ESG. Παρά το ότι το Υπερταμείο έγινε μέλος του One Planet Sovereign Wealth Funds μόλις τον περασμένο Απρίλιο, έχει ξεχωρίσει μέσα από τη δράση του και των θυγατρικών του για τις πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του.