Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο διασφαλίζει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, πάντα με στόχο το συμφέρον της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με πενταετή θητεία, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  • Jacques, Le Pape, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Ξένια Καζόλη, Μέλος
  • Χαράλαμπος Μεϊδάνης, Mέλος
  • Νάγια Καλογεράκη, Μέλος
  • Kevin Cardiff, Μέλος