Επιχειρηματική Ηθική & Διαφάνεια

Βελτίωση της διαφάνειας της δραστηριότητας των επιχειρήσεων

Στο Υπερταμείο αναγνωρίζουμε ότι η αυξημένη διαφάνεια που προάγει η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, αλλά και των δημόσιων οργανισμών.

Οι εσωτερικές διαδικασίες των θυγατρικών του Υπερταμείου εξορθολογίζονται και οργανώνονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο, το Υπερταμείο εκσυγχρονίζει τις επιχειρήσεις του Δημοσίου, εισάγοντας συστήματα και δομές λειτουργίας που έχουν ως κοινό παρονομαστή ένα διαρκές και πάγιο αίτημα των πολιτών, τη διαφάνεια.

Λειτουργώντας με σύγχρονους όρους διακυβέρνησης και τεχνοκρατικά κριτήρια, διασφαλίζουμε το αναπτυξιακόμέλλον των εταιρειών του χαρτοφυλακίου μας, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και τουπεριβάλλοντος.