Το Χαρτοφυλάκιό μας

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Επενδύσεις

Οι θυγατρικές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές, μεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τρόφιμα και εφοδιασμός κτλ., τομείς που επηρεάζουν κρίσιμα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια. Επιπλέον, απασχολούν περισσότερους από 31.000 εργαζόμενους και η δραστηριότητα και οι υπηρεσίες τους έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το Υπερταμείο συγκεντρώνει κάτω από μία ενιαία θεσμική δομή περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου και συμμετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις, με στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους, την εταιρική τους ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεών τους, προς όφελος της οικονομίας, του περιβάλλοντος και των πολιτών.

Το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών και θυγατρικών μας

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
34.12%

Ενέργεια

H ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας περίπου 6 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

ΕΤΒΑ Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ)
35%

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ έχει ως κύριο αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων.

Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ)
25%

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων

Το ΔΑΑ ιδρύθηκε το 1996, μέσω της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου προβλέπει την πεντηκονταετή εκχώρηση της επικαρπίας, δηλαδή το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης του ακινήτου για τη «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του αεροδρομίου».

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
100%

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει την αποστολή να αξιοποιήσει την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που του έχει ανατεθεί από την Ελληνική Δημοκρατία, υλοποιώντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan -ADP) ενώ επιπρόσθετα στους σκοπούς του προβλέπεται η ωρίμαση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (μονάδα PPF) που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας».

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)
100%

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων

Η ΕΤΑΔ κατέχει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον μεγάλο μέρος της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Κύρια επιδίωξή της είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, ενώ επιπλέον διατηρεί δικαιώματα διαχείρισης σε κάποια ακίνητα.

ΓΑΙΑΟΣΕ
100%

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων

Η ΓΑΙΑΟΣΕ δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Επιπλέον, η εταιρεία παράγει και πουλά ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

ΔΕΘ-Helexpo
100%

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων

Η ΔΕΘ-HELEXPO είναι ο εθνικός φορέας διοργάνωσης εκθέσεων. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, και επιχειρηματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από το 2016, στην ετήσια ΔΕΘ που λαμβάνει χώρα κάθε Σεπτέμβριο, έχει εισαχθεί ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας.

Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)
100%

Μεταφορές & Υποδομές

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η συντήρηση, διοίκηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και τουριστική ανάπτυξη της Διώρυγας Κορίνθου.

Όμιλος ΟΑΣΑ Συγκοινωνίες Αθηνών (ΟΑΣΑ και οι 100% θυγατρικές του: Οδικές Συγκοινωνίες – ΟΣΥ και Σταθερές Συγκοινωνίες – ΣΤΑΣΥ)
100%

Μεταφορές & Υποδομές

Ο ΟΑΣΑ είναι όμιλος δημόσιων επιχειρήσεων και έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, συντονισμού και ελέγχου των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αττική. Οι 100% θυγατρικές του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και εκτέλεση αστικών συγκοινωνιών με οδικά οχήματα και επίγεια και υπόγεια μέσα σταθερής τροχιάς αντίστοιχα.

Ελληνικές Αλυκές
80%

Τρόφιμα & Εφοδιασμός

Η εταιρεία Ελληνικές Αλυκές ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των αλυκών και του αλατιού της χώρας. Επί του παρόντος αξιοποιεί 9 αλυκές στην Ελλάδα.

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ)
100%

Τρόφιμα & Εφοδιασμός

Ο ΟΚΑΑ αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ του κλάδου πρωτογενούς παραγωγής και της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας, καθιστώντας εφικτό τον εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς με φρούτα, λαχανικά, κρέας και ψάρια. Επιπλέον λειτουργεί 11 ιχθυόσκαλες στην χώρα.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)
100%

Τρόφιμα & Εφοδιασμός

Η ΚΑΘ επιδιώκει την εξασφάλιση της σύνδεσης παραγωγής και κατανάλωσης μέσω της διανομής και του εμπορίου φρούτων, λαχανικών και κρέατος, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων που πωλούνται. Κύρια δραστηριότητα της ΚΑΘ είναι η ενοικίαση καταστημάτων και υπαίθριων χώρων, όπως και αξιοποίηση των υποδομών της.

Συμμετοχές 5G
100%

Τεχνολογία

Η εταιρεία έχει ως σκοπό τη διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός, που επενδύει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G.

Ελληνικά Ταχυδρομεία (και η 100% θυγατρική τους: ΕΛΤΑ Courier)
100%

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν έναν Όμιλο Επιχειρήσεων, παρέχοντας σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Ο όμιλος αποτελείται από τα ΕΛΤΑ και τη θυγατρική τους, ΕΛΤΑ Courier. Παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Τα ΕΛΤΑ είναι Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και έχουν αναλάβει την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας έως την 31/12/2028.

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συμπεριλήφθηκε στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου δυνάμει του ιδρυτικού του νόμου. Το Υπερταμείο δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς οι αποφάσεις για την εκπλήρωση της αποστολής και του σκοπού του ΤΧΣ λαμβάνονται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ΤΧΣ, τα οποία δεν επιλέγονται από το
Υπερταμείο.

23 Περιφερειακά Αεροδρόμια

Επιπλέον, στην Εταιρεία έχουν εκ νόμου παραχωρηθεί συγκεκριμένα δικαιώματα για τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που σήμερα διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 • Αλεξανδρούπολης
 • Ιωαννίνων
 • Καστελόριζου
 • Λήμνου
 • Σητείας
 • Άραξου
 • Καλαμάτας
 • Καστοριάς
 • Μήλου
 • Σκύρου
 • Αστυπάλαιας
 • Καλύμνου
 • Κοζάνης
 • Νάξου
 • Σύρου
 • Χίου
 • Καρπάθου
 • Κυθήρων
 • Νέας Αγχίαλου
 • Ικαρίας
 • Κάσου
 • Λέρου
 • Πάρου