Νέα
17 Ιανουαρίου, 2023

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ)

Ανανέωση θητείας μέλους 

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Δεκεμβρίου 2022 αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας του Σπύρου Λορεντζιάδη που λήγει τη 14η Ιανουαρίου 2023. Η διάρκεια της θητείας είναι τετραετής και ορίζεται από τη 14η Ιανουαρίου 2023 έως τις 13 Ιανουαρίου 2027. 

Ο Σπύρος Λορεντζιάδης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου από το 2019 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ από το 2021 είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης. Έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εθνική Τράπεζα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στην Eurobank και στην Εμπορική Τράπεζα. Επίσης διετέλεσε ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ στην εταιρεία ΤΕΜΕΣ. Από τον Ιούνιο του 2017 είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα Πειραιώς σε θέματα Λειτουργικού Κινδύνου και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου ενώ διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Arthur Andersen Ελλάδος και υψηλόβαθμο στέλεχος στην Ernst & Young. 

Ο Σπύρος Λορεντζιάδης Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαπιστευμένος Oρκωτός Λογιστής Ελεγκτής (ΣΑ). 

Εκλογή νέου μέλους 

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του στις 9 Δεκεμβρίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της Αλεξάνδρας Κονίδα ως νέου ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ. Η διάρκεια της θητείας της ορίζεται από την 24η Ιανουαρίου 2023 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2025. Η κυρία Κονίδα αντικαθιστά την κα. Γιοβάννα Καμπούρη Μονάς που παραιτήθηκε 30 Ιουνίου 2022 λόγω χρονικών περιορισμών από τις ανειλημμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις. 

Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς, στον τραπεζικό και βιομηχανικό κλάδο, στο ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΔΕΗ και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό. Έχει εργαστεί για πάνω από 15 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Citigroup, Bank of America και HSBC) και είναι σήμερα Managing Director, επικεφαλής της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της HSBC για την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Non-Executive Directors’ Club Greece, μέλος της Επιτροπής Women in Business του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου και μέλος του ΔΣ των αποφοίτων του INSEAD στην Ελλάδα.

Η Αλεξάνδρα Κόνιδα είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και κάτοχος διπλώματος MBA από το INSEAD. 

Παραίτηση μέλους του ΔΣ 

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) έλαβε την παραίτηση του Ιορδάνη Αϊβάζη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από 31 Ιανουαρίου 2023. Ο Ιορδάνης Αϊβάζης αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ λόγω προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την συνεισφορά του και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στα μελλοντικά του εγχειρήματα.