Νέα
12 Ιανουαρίου, 2020

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100%  του μετοχικού κεφαλαίο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Εκλογή τριών νέων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 191 του ν. 4389/2016.