Νέα
14 Ιανουαρίου, 2019

Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου

Tο Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό του κ. Σπύρου Λορεντζιάδη ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), με θητεία 4 χρόνων.
Ο κ. Σπύρος Λορεντζιάδης γεννήθηκε το 1946. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διαπιστευμένος ορκωτός λογιστής και ελεγκτής με μακρά επαγγελματική σταδιοδρομία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και εξειδίκευση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικών ελέγχων. Διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος στην EY και την Arthur Andersen. Έχει επίσης διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στην Εθνική Τράπεζα, στην Eurobank, στην Εμπορική Τράπεζα, καθώς και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σήμερα, είναι Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα ενίσχυσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας των λειτουργικών κίνδυνων. Ο κ. Λορεντζιάδης είναι επίσης μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
Το Εποπτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η προσθήκη ενός ακόμα μέλους με σημαντική εμπειρία και μακροχρόνια επαγγελματική σταδιοδρομία, θα ενισχύσει τη λειτουργία, αποδοτικότητα και δυνατότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, και ιδιαίτερα τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και Επενδύσεων της ΕΕΣΥΠ.