Νέα
6 Ιουλίου, 2022

Άρθρο του CEO, κ.Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη στην «Κ»

Oι ιδιόμορφες αντιλήψεις που κυριάρχησαν στη διάρκεια της κρίσης επέβαλαν στο υπερταμείο μια περίπου τυπική λειτουργία στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του.

Η συμπλήρωση έξι χρόνων από την ίδρυσή του βρίσκει το Υπερταμείο μπροστά σε μια νέα αφετηρία. H πολυεπίπεδη λειτουργία του έχει διττή στόχευση: τη μεγαλύτερη συμβολή του στους βραχυπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας και τη διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των επόμενων γενεών, με τον πολλαπλασιασμό της αξίας της δημόσιας περιουσίας και την προστασία των φυσικών πόρων.

Δεν πρόκειται φυσικά για μια μεταβολή της φιλοσοφίας του Υπερταμείου, καθώς από τον ιδρυτικό του νόμο είναι προσανατολισμένο στην αύξηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες, στην προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, όλα αυτά ήταν μια ιστορία περίπου στα χαρτιά, καθώς οι ιδιόμορφες αντιλήψεις που κυριάρχησαν στη διάρκεια της κρίσης επέβαλαν στο Υπερταμείο μια περίπου τυπική λειτουργία στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του.

Από το 2021, με την εξομάλυνση πλέον της κατάστασης και την επιστροφή στην κανονικότητα, όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα δημόσια πεδία, φτάνει το πλήρωμα του χρόνου και για το Υπερταμείο. Εφεξής ασκεί τον ρόλο του συστηματικά, με ευθύνη και συνέπεια. Συνεργάζεται στενά με τις διοικήσεις όλων των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του αναλαμβάνοντας ρόλο ενεργού μετόχου, υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης,αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ομοειδείς εταιρείες άλλων χωρών. Θέτει ψηλά στην ατζέντα την ευθύνη έναντι των επόμενων γενεών και μπαίνει στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής με την ένταξή του στο OPSWF (One Planet Sovereign Wealth Funds) που είναι πρωτοβουλία του προέδρου Μακρόν. Κι επίσης παρεμβαίνει,όποτε κρίνει ότι κάτι εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς του,που δεν είναι άλλο από το δημόσιο συμφέρον, καθώς αυτό υπαγορεύει αυτονόητα ο ρόλος του ως διαχειριστή της δημόσιας περιουσίας που έχει μοναδικό ιδιοκτήτη τον ελληνικό λαό. Κάποτε και συμβολικά, όπως σε σχεδιαζόμενη απεργία στο μετρό σε μέρα πανελλαδικών εξετάσεων…

Αν το 2021 είναι το πρώτο έτος που το Υπερταμείο καθίσταται ορατό, το 2022, η χρονιά που διανύουμε, είναι ένας σταθμός στη λειτουργία του, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση του φιλόδοξου στρατηγικού σχεδίου του για την τριετία έως το 2024 και για πρώτη φορά η επενδυτική του δραστηριότητα. Ουσιαστικά,σηματοδοτείται η ποιοτική μεταβολή του με την αναβάθμισή του σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, κάτι που θα επιδράσει θετικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, στην ανόρθωση της οικονομίας και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Με άμεσες επενδύσεις πάνω από 50 εκατ. ευρώ την τριετία 2022-2024, με τη βελτίωση μερισμάτων προς το Δημόσιο κατά 60% (σε σχέση με την προηγούμενη τριετία), την αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά 15% έως το 2024 και με συνολική συνεισφορά 85 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Υπερταμείο ξεκινάει την άσκηση του ρόλου του, του ενεργού διαχειριστή και επενδυτή στην ελληνική οικονομία και τη μετατροπή του σε σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα. Παράλληλα στοχεύει στη σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε πάνω από 30%και τον εξορθολογισμό στα λειτουργικά κόστη.

 Ξεκινάει η υλοποίηση του φιλόδοξου στρατηγικού σχεδίου για την τριετία έως το 2024 και για πρώτη φορά η επενδυτική του δραστηριότητα.

Το έργο που καλείται βέβαια να φέρει εις πέρας δεν είναι εύκολο.Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας υπήρξε κενό γράμμα για δεκαετίες και σε μεγάλο βαθμό η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου είναι ακόμη αχαρτογράφητη. Είναι η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση της εταιρείας και για αυτό έχει οριστεί ως μια απόλυτη προτεραιότητα. Υπάρχει αισιοδοξία ότι με το πιλοτικό πρόγραμμα της καταγραφής 1.000 ακινήτων που ξεκινάει η ΕΤΑΔ και την ψηφιοποίηση μέσα στο επόμενο έτος, η εκκρεμότητα αυτή θα κλείσει. Επίσης, η συνολική αποτίμηση της δημόσιας περιουσίας θα ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό την τρέχουσα τριετία. Παράλληλα εκκινεί μία σειρά από σημαντικά έργα (επανεκκίνηση της Διώρυγας της Κορίνθου με αναβαθμίσεις, η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και η σταδιακή ολοκλήρωση των μελετών αξιοποίησης για τα 22 υπόλοιπα αεροδρόμια, ο νέος αποδοτικότερος τρόπος αποζημίωσης με σκοπό τη μείωση των επιχορηγήσεων για τις Συγκοινωνίες Αθηνών, νέες υπηρεσίες για τους πελάτες – πολίτες των εταιρειών του Υπερταμείου κ.ά.).

Οι κατευθύνσεις που διαπνέουν το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου και οι στόχοι που θέτει μέσα από συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης (βιώσιμη ανάπτυξη, αύξηση δημόσιας περιουσίας, μείωση εκπομπών άνθρακα, αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, συμπερίληψη) συμβαδίζουν με μια σύγχρονη δημοκρατική αντίληψη και εξυπηρετούν με απόλυτο τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Ακριβώς για τον λόγο αυτό και επειδή το Υπερταμείο από τη φύση του ομνύει στην ουδετερότητα, ο τρόπος με τον οποίο συχνά αντιμετωπίζεται στον δημόσιο λόγο ξενίζει, έχοντας ελάχιστη σχέση με τον πραγματικό του ρόλο.

Το παράδειγμα άλλωστε άλλων χωρών που έχουν προχωρήσει στην ίδρυση αντίστοιχων «Υπερταμείων» με δική τους πρωτοβουλία είναι αρκετά διδακτικό.

Το Υπερταμείο, το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της χώρας,διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία για να την αποδώσει μεγαλύτερη στις επόμενες γενιές με πρωτοβουλίες του σήμερα.Στοχεύει σε καλύτερες δημόσιες επιχειρήσεις με ποιοτικότερες υπηρεσίες στον πολίτη και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπουλάει.Επενδύει.

* Ο κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης είναι διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Υπερταμείου

Πηγή: https://www.kathimerini.gr/