Νέα
11 Φεβρουαρίου, 2019

Δ.Τ.: 2η Συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ

Με μεγάλο ενδιαφέρον διεξήχθη η 2η συνάντηση εργασίας μεταξύ των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ στη HELEXPO στο Μαρούσι, συνεχίζοντας τον κύκλο συναντήσεων μεταξύ των διοικήσεων που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβρη στο περιθώριο της ΔΕΘ.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ και συγκεκριμένα, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ, ΕΤΑΔ, ΑΕΔΙΚ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ-HELEXPO, ΕΛΤΑ, Ελληνικές Αλυκές, ΟΚΑΑ και ο όμιλος ΟΑΣΑ.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε δύο βασικά ζητήματα στα οποία η ΕΕΣΥΠ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και, συγκεκριμένα, στις δυνατότητες συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στη στρατηγική και δράσεις σχετικά με την προώθηση της τεχνολογίας και της ψηφιακής σύγκλισης. Στο πρώτο μέρος της συνάντησης, η Διοίκηση της ΕΕΣΥΠ αναφέρθηκε στη σημασία των συνεργειών για την εδραίωση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των θυγατρικών, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες τάσεις και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ευθυγραμμιζόμενες με την κοινή στρατηγική με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, που θα δημιουργεί απτά αποτελέσματα όχι μόνο για τις εταιρείες, αλλά και για τους πολίτες.

Εν συνεχεία, οι διοικήσεις των εταιρειών παρουσίασαν τις ιδέες και προτάσεις τους για ευκαιρίες συνεργασίας. Η ενεργός συμμετοχή των εταιρειών έστειλε πολύ αισιόδοξα μηνύματα σε τομείς όπως η αναβάθμιση των υπηρεσιών και της «εμπειρίας του Πολίτη».

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η χρήση μεγάλων δικτύων καταστημάτων για την απρόσκοπτη ενημέρωση του κοινού, ο μετασχηματισμός καταστημάτων σε one-stop-shops, η παροχή συνδυασμένων (bundled) προϊόντων, η εισαγωγή smart mail boxes, κλπ.

Άλλος τομέας που συγκέντρωσε ενδιαφέρον ήταν η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από κοινές δράσεις για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών και εν γένει τις ενεργειακές υπηρεσίες, την ενημέρωση του κοινού και την καλλιέργεια κουλτούρας για την κατανάλωση νερού βρύσης, τη μείωση απωλειών δικτύου, κ.ά.

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, όπως και οι συνέργειες στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπήρξε επίσης ένας σημαντικός άξονας ιδεών, με προτάσεις όπως η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού υποβάθρου σε περιβάλλον GIS, η αξιοποίηση ακινήτων θυγατρικών που δεν χρησιμοποιούνται ή η αξιοποίηση ακινήτων από άλλες θυγατρικές που έχουν στεγαστικές ανάγκες, όπως και η υποστήριξη της ΕΤΑΔ σε θέματα ακίνητης περιουσίας και ειδικά e-auctions.

Ιδιαίτερη σημασία επίσης δόθηκε στην κοινή στόχευση δράσεων Έρευνας & Ανάπτυξης, καθώς και σε δυνατότητες συνεργασίας με ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, οι εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να επιλέξουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τις καλύτερες ιδέες προς υλοποίηση, κατά προτεραιότητα.

Η δεύτερη ενότητα της συνάντησης, αυτή της τεχνολογίας και καινοτομίας, άνοιξε με παρουσίαση από την ΕΕΣΥΠ των σύγχρονων τάσεων της τεχνολογίας και πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει το μοντέλο λειτουργίας και ανάπτυξης των αντίστοιχων κλάδων ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναφέρθηκαν πετυχημένα παραδείγματα αξιοποίησης της τεχνολογίας από εταιρείες ανά τον κόσμο στους αντίστοιχους κλάδους με αυτούς της ΕΕΣΥΠ, με θετικό αντίκτυπο στα έσοδα, τα κόστη και την εμπειρία του πελάτη. Big-Data, Internet of Things, Artificial Intelligence, Smart Metering & Sensors, Data Analytics, Mobile Apps, διασύνδεση επιχειρησιακών εφαρμογών, είναι μόνο κάποιες από τις τεχνολογίες που αποτελούν ήδη το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τις εταιρείες, οι οποίες περιέγραψαν σημαντικές τεχνολογικές πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί ή είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν και αφορούν επιχειρησιακές αλλά και υποστηρικτικές εφαρμογές. Ενδεικτικά αναφέρονται, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, η τηλεματική και mobile εφαρμογές, όπως αυτές του ΟΑΣΑ, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους πελάτες, όπως το e-bill της ΔΕΗ, η ηλεκτροκίνηση, οι ασύρματοι αισθητήρες μετρήσεων όπως αυτοί στους κλάδους Ύδρευσης, η ενοποίηση συστημάτων GIS σε όλους τους κλάδους, η επίβλεψη της διώρυγας Κορίνθου με drone και η ελεγχόμενη κατάπτωση πρανών με air jackets, νέες εγκαταστάσεις αλλά και αναβαθμίσεις υποδομών, όπως αυτές των ασύρματων δικτύων στον κλάδο μεταφορών, συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και προμηθειών, καθώς και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, το νέο σύστημα αποτύπωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ, e-learning, κ.ά.

Στη συνέχεια της συνάντησης εργασίας, έγινε αναφορά από την ΕΕΣΥΠ στη γενικότερη θέση της χώρας όσον αφορά στην ψηφιακή σύγκλιση, όπως αυτή καταγράφεται από τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εν κατακλείδι, ψηφιακές υπηρεσίες, αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και εν γένει επιχειρησιακή ψηφιοποίηση, διασύνδεση και ασφάλεια συστημάτων, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων θα

είναι οι βασικοί άξονες, που οι εταιρείες θα πρέπει να ενσωματώσουν στη ψηφιακή στρατηγική τους.

Στο τέλος της συνάντησης οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στον προγραμματισμό δράσεων και ορισμένων έργων άμεσης προτεραιότητας, ενώ αντίστοιχα η ΕΕΣΥΠ δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τις θυγατρικές της επιχειρήσεις για την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης

ψηφιακής στρατηγικής, με προτεραιότητες, quick wins και σαφή ορόσημα υλοποίησης.