Νέα
27 Αυγούστου, 2019

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει την εκλογή νέου Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. («ΕΥΑΘ»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου πλειοψηφίας της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό του κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη, στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ.

Σήμερα η ΕΥΑΘ, η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της Βόρειας Ελλάδας, καλείται να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση νέων έργων για τη βελτίωση των δικτύων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υδροδότησης και επεξεργασίας λυμάτων, παράλληλα με τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της. Για τον σκοπό αυτό υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, στοχεύοντας στην αύξηση της δυναμικότητας, στη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, και στη μείωση των απωλειών νερού. Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, θα οδηγήσει και στην καθιέρωσή της ως φορέα βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και προστασίας του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Θερμαϊκού κόλπου.

Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει καθοριστικά – πέραν των έργων που προγραμματίζονται και υλοποιούνται στις υποδομές υδροδότησης και αποχέτευσης – η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδίως μέσω της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και συστημάτων αυτοματισμού, ενώ προϋπόθεση όλων είναι η συνεχής βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και η ανάπτυξη του πολύτιμου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της.

Κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, αλλά και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην ανάγκη βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς και η θωράκιση των υποδομών της ΕΥΑΘ απέναντι σε ολοένα και συχνότερα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εύχεται στον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΑΘ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη θητεία του.

Για το σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου, βλ. Παράρτημα Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Παρατίθεται σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ):

Ο Νάρκισσος (Νάσσος) Γεωργιάδης είναι κάτοχος πτυχίου Oικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, ΗΠΑ (1982) και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Manchester Business School (1990). Με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών, ο κ. Γεωργιάδης έχει διατελέσει για περισσότερα από 20 χρόνια Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων πολυεθνικών και εισηγμένων  ομίλων σε Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων συμπεριλαμβανομένων της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Procter & Gamble Γερμανίας ως Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης της τότε εξαγορασμένης Richardson-Wicks και στη συνέχεια ως Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης & Προϋπολογισμού των εργοστασίων της Blendax. Από το 1998 έως το 2007 εργάστηκε στην DAIMLER AG  σε ρόλους  Προέδρου  και Διευθύνοντος Συμβούλου των θυγατρικών εταιριών EvoBus Ελλάς και EvoBus Italia.  Στην Ελλάδα ανέπτυξε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας από 20 εκ.  σε 110 εκ. μέσα σε έξι χρόνια. Διετέλεσε, παράλληλα, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της DaimlerChrysler Italia Holding στην Ρώμη με κύκλο εργασιών 4,2 δις. ευρώ. Από το 2007 έως το 2016 εργάστηκε σαν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και στη συνέχεια Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης Ελληνικής Υφαντουργίας, υλοποιώντας ένα από τα πιο σύνθετα έργα αναδιάρθρωσης  στην Ελλάδα, Από το 2016 συνεργάζεται ως σύμβουλος με την WERNER International Inc. αναπτύσσοντας σχέδια στρατηγικής για λογαριασμό κυβερνήσεων και μεγάλων διεθνών ομίλων κλωστοϋφαντουργίας ενώ το τελευταίο έτος είχε αναλάβει το συντονισμό του έργου αναδιάρθρωσης του Ομίλου Folli Follie.