Νέα
7 Φεβρουαρίου, 2019

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με ισχύ από 7 Φεβρουαρίου 2019, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου της ΓΑΙΑΟΣΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, επέλεξε στελέχη με επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις για να στελεχώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκεκριμένα , το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ αποφάσισε ομόφωνα το διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ:

1. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Περικλής Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Παναγιώτης Βαλαντάσης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)

4. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Αντώνης Ροβολής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τον κ. Παναγιώτη Φρουντζή (Μη Εκτελεστικό Μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών κατ΄ άρθρο 197 παρ. 4 ν.4389/2016.

Η ΕΕΣΥΠ  ευχαριστεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της θητείας του και καλωσορίζει τη νέα ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ και της εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.

Βλέπε Παράρτημα Α΄ για  τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των νέων μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Παρατίθενται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.:

1. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχε σε μεταπτυχιακό ερευνητικό πρόγραμμα στα Νευρωνικά Δίκτυα. Συνιδρυτής και επί δεκαπέντε έτη Διευθύνων Σύμβουλος της Knowledge AΕ, εταιρείας πληροφορικής με εξειδίκευση στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ομιλίας, καθώς και στα μεγάλης κλίμακας κατανεμημένα συστήματα πληροφορικής. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Πιστοποιήσεων ECDL Hellas ΑΕ, η οποία το 2009  μετασχηματίζεται με βάση την καινοτομία και την τεχνολογία, σε εταιρεία παροχής Πιστοποιήσεων διεθνούς εμβέλειας, με την επωνυμία PeopleCert. Διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και COO/CTO του Ομίλου PeopleCert (2009-2018) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert Global Services ΑΕ (2016-2018). Επίσης έχει διατελέσει Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert) και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

2. Περικλής Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1988), κάτοχος Master of Engineering (1991) και PhD (1994) στη Μεταλλουργία και Επιστήμη Υλικών του Carnegie Mellon University (USA). Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας (2003). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 ως ερευνητής στο US Air Force Research Laboratory. Από то 1999 κατείχε διάφορες θέσεις μηχανικού σε βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο σε τοπικές όσο και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει συνεχίσει την καριέρα του κατέχοντας  ανώτατες διοικητικές θέσεις όπως, Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Lafarge Beton А.Е. και στην εταιρεία Mermeren Kombinat. Επιπλέον έχει συγγράψει ένα βιβλίο, περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα και είναι μέλος επιστημονικών και κοινωνικών οργανισμών.

3. Παναγιώτης Βαλαντάσης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

Γεννήθηκε το 1964. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος MSc του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων. Διαθέτει επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου Λογιστή-Ελεγκτή (FCCA-UK), Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) και Ελεγκτή Συστημάτων Πληροφορικής (CISA). Με εμπειρία άνω των 25 ετών σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, καθώς και σε Διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους οργανισμούς,  έχει εξειδικευθεί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων,  συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Από το 2001 έως το 2017 κατείχε τη θέση του Διευθυντή του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σήμερα, ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, υποστηρίζει την ανάπτυξη  των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα.

4. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1950. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει αποκτήσει MSc in Advanced Chemical Engineering and Economics (University of Aston, UK). Έχει πλέον των 40 ετών εμπειρία στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συμμετέχοντας στην ανώτατη διοίκηση στους τομείς των χρηματοδοτήσεων, της κεφαλαιαγοράς και της παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου. Από το 2002 έως το 2016 εργάσθηκε στη Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της Εθνικής Τράπεζας, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων δημόσιων οργανισμών, σχετικά με μεγάλα έργα παραχώρησης (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και έργα ΣΔΙΤ. Διετέλεσε Fund Manager τεσσάρων Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης με στόχο την βελτίωση  αστικών υποδομών στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (Joint European Support for Sustainable development in City Areas) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποίησε η ΕΤΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπλέον, έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας καθώς και άλλων εταιρειών μετοχικού ενδιαφέροντος του Ομίλου.

5. Αντώνης Ροβολής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1962. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει αποκτήσει ΜΑ σε Urban and Regional Studies (University of Sussex, UK) και PhD από το London School of Economics (UK). Σήμερα είναι καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και Δ/ντής του Επιστημονικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Queen Mary College και επιστημονικός ερευνητής στα πανεπιστήμια McGill, Concordia, Université du Québec, York University (Canada) και στο University of Toronto. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ακαδημαϊκής του καριέρας  έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μαθήματα όπως η Οικονομική Αστικών Κέντρων, η Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας, η Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας, η Αξιολόγηση Επενδύσεων, οι Μηχανισμοί Δημοσιονομικών Εσόδων και οι  Πολιτικές Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και έχει διοργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.