Νέα
26 Ιουνίου, 2019

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. («ΕΥΔΑΠ») με ισχύ από την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου πλειοψηφίας της ΕΥΔΑΠ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, ομόφωνα, αποφάσισε το διορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, με την ακόλουθη σύνθεση:

  1. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Αναστάσιος Τόσιος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Αικατερίνη Μπερίτση, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)
  5. Άγγελος Αμδίτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Αλέξανδρος Νασούφης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  8. Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ με δύο μη εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά έχουν αρμοδίως εκλεγεί από την Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας της ΕΥΔΑΠ (11 Ιουνίου 2018) με θητεία έως την 11η Ιουνίου 2023, με δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ ως μη εκτελεστικά μέλη, καθώς και με τον κ. Αλέξανδρο Πουλιάση, ως μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 παρ. 4 του ν.4389/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην νέα θητεία του, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ιστορία της εταιρείας αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η ΕΕΣΥΠ θέλει επίσης να ευχαριστήσει την προηγούμενη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για το έργο της.

Η ΕΥΔΑΠ, όπως και ο προπομπός της, η Ελληνική Εταιρεία Υδάτων, έχει στο ιστορικό από την ίδρυσή της ένα πλούσιο έργο, όπως η κάλυψη, μεταπολεμικά, των υδροδοτικών αναγκών του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού της Αθήνας, τα μεγάλα έργα της Υλίκης, Μόρνου – Ευήνου, τα υδραγωγεία και τις μονάδες επεξεργασίας νερού, αλλά και τη δημιουργία ένος αποχετευτικού δικτύου που επεκτείνεται σε 8.000 χλμ περίπου αγωγών. Σήμερα η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει σε πολλά μέτωπα αναφορικά με την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια υδροδότησης και επεξεργασίας λυμάτων στο Λεκανοπέδιο.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις και νέους στρατηγικούς στόχους, όπως αυτοί προκύπτουν από ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Στα επόμενα χρόνια, η Εταιρεία θα πρέπει να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος με σκοπό την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και δικτύων της, τη μείωση των απωλειών νερού και την επέκταση των υποδομών αποχέτευσης εκτός λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική. Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η επικείμενη ανανέωση της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ.

Επιπρόσθετα, η ψηφιακή στρατηγική αποτελεί και αυτή βασικό πυλώνα της νέας εποχής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ που θα αξιοποιεί τις τεχνολογικές ευκαιρίες στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έξυπνοι μετρητές (Smart metering), συστήματα διαχείρισης πολλών δεδομένων (Big Data), συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM), εξελιγμένα εργαλεία διοικητικών αναφορών (Reporting Tools), εφαρμογές κινητών με ηλεκτρονικές υπηρεσίες (mobile applications), συστήματα προληπτικής συντήρησης, είναι ενδεικτικά παραδείγματα της ψηφιακής στρατηγικής. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει την αλληλεπίδραση με τα οικοσυστήματα των πανεπιστημίων ώστε να αποκτήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους νέους επιστήμονες.

Τέλος, βασικό ζητούμενο για τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας, αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού της, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της διασφάλισης του φυσικού πόρου του νερού.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που έχει σωρεύσει η Εταιρεία, το ισχυρό της εταιρικό αποτύπωμα, το εξειδικευμένο της προσωπικό και η υγιής κεφαλαιακή της διάρθρωση αποτελούν εχέγγυο ότι μπορεί και είναι σε θέση να εκπληρώσει επιτυχώς τους στρατηγικούς της στόχους και να αποτελέσει παράδειγμα μίας σύγχρονης εταιρείας κοινής ωφέλειας της νέας εποχής.

Για τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των μελών, βλ. Παράρτημα Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Παρατίθενται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. («ΕΥΔΑΠ»):

1. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1966. Είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ (1988), διπλώματα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1992) και Επιστήμης Υπολογιστών (1993) από το Πανεπιστήμιο του Stanford στην Καλιφόρνια και το διδακτορικό της (PhD) επίσης από το Πανεπιστήμιο του Stanford το 1992. Εργάστηκε ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού στα AT&T Bell Labs των ΗΠΑ (1991-1994), καθώς και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά ως Επίκουρη Καθηγήτρια (1995-1997). Από το 2008-2012 διετέλεσε διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» του ΕΜΠ. Η κα Βαρβαρίγου έχει μεγάλη εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής όπως cloud computing, τεχνολογίες big data, τεχνολογίες IoT, semantic web, τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης κ.α. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 500 εργασίες σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από 60 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

2. Χάρης ΣαχίνηςΔιευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1958. Είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Harvard Business School. Από το 2017 κατείχε τη θέση του Business Development Officer στον Όμιλο της Aegean Airlines. Προηγουμένως είχε αναλάβει θέσεις ως Partner της Global Finance, και ως Operating Partner της Advent International. Από το 2009 έως το 2014 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΠΑ, όπου βελτίωσε την αποδοτικότητα της εταιρείας, διαπραγματεύτηκε μεγάλες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και συνέβαλε στη διαμόρφωση εναλλακτικών οδών εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Από το 2004 έως το 2009 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Business Information Group της McGraw-Hill, που υπό την ηγεσία του, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφοριών διεθνώς, με εξειδίκευση στους κλάδους της αεροδιαστημικής, της αεροπορίας, της άμυνας, των κατασκευών και της ενέργειας. Προηγουμένως, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος του Platts που εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο διεθνώς προμηθευτή ενεργειακών τιμών και πληροφοριών. Επίσης προώθησε ενεργά τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Ήταν επίσης Αντιπρόεδρος του Ομίλου Standard & Poor’s, όπου ανέπτυξε διάφορες επιχειρήσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ICAP, της ATHEXClear, της ENEXClear, του Atlantic Council και της Επενδυτικής Επιτροπής της CNL Capital.

3. Αναστάσιος Τόσιος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1972. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και κάτοχος MSc in Technical Change & Industrial Strategy από το Manchester Business School. Έχει ολοκληρώσει τα προγράμματα Leadership Development από το Harvard Business School καθώς και το MBA από το ALBA Graduate Business School. Από το 2002 έως το 2016 εργάστηκε στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής αναλαμβάνοντας διαδοχικά θέσεις ευθύνης όπως Διευθυντής Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών και Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών, συμμετέχοντας στην ανώτατη διοικητική ομάδα της εταιρείας. Το 2017 ανέλαβε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση πελατών και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στα δίκτυα και στην αγορά ενέργειας, καθώς επίσης είναι Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ) και Πρόεδρος της Επιτροπής Φυσικού Αερίου του ΙΕΝΕ («Institute of Energy for South East Europe»).

4. Αικατερίνη Μπερίτση, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού  Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Modern Governance  in Banking στο INSEAD.  Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει εργαστεί σε μεγάλες τράπεζες όπως η Εμπορική, η Νέα Proton Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης, όπως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Emporiki Asset Management και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου της Εμπορικής Κεφαλαίου.  Από το 2004 έως σήμερα έχει διοριστεί ως μη εκτελεστικό μέλος, σε πολυάριθμα Διοικητικά Συμβούλια σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενισχύοντας τη λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Από το 2017 έως σήμερα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εurobank ως μη εκτελεστικό μέλος – εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

5. Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1968. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (1992), κάτοχος Διδακτορικού από το ίδιο τμήμα (1997) και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΕΜΠ. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τον Ιανουάριο του 2002 ίδρυσε την Ερευνητική Ομάδα Ι-SENSE στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) που δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς ευφυών συστημάτων για έξυπνες πόλεις, περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, ITS Hellas, του οργανισμού EuroVR και Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’) στο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε πάνω από 120 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Εκπροσωπεί το ΕΠΙΣΕΥ στην ERΤΙCO – ITS Europe, όπου είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου και στην Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα WssTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform). Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ σε θέματα Συνεργατικών και Αυτόματων Μεταφορών (C-ITS και CCAM).

6. Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1961. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master of Arts in Finance and Investments από το Exeter University, UK. Έχει εργασθεί για άνω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα. Από το 1994 εργάσθηκε στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕΒΑ & ΕΤΕ) τόσο στην παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου σχετικά με μεγάλα έργα υποδομών (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός, έργα παραχώρησης υπεραστικών αυτοκινητοδρόμων) και έργα ΣΔΙΤ, όσο και στη χρηματοδότηση έργων μακροχρόνιας παραχώρησης και ΣΔΙΤ εργαζόμενος ως Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Ειδικών Χρηματοδοτήσεων (Project Finance) της ΕΤΕ. Από το 2018 εργάζεται στην ΕΕΣΥΠ ως Investments & Concessions Manager.

7. Αλέξανδρος Νασούφης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1969. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1995 και είναι κάτοχος MBA (1997) από το Manchester Business School. Από το 1988 έως το 2013 εργάστηκε σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε διάφορους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ άλλων ως Managing Director στην HSBC, όπου επικεντρώθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και υποδομών σε όλη την Ευρώπη. Από το 2013 έως το 2015 υπήρξε σύμβουλος σε ενεργειακά και χρηματοοικονομικά θέματα. Το 2015 ξεκίνησε στην First State Investments, ως Διευθυντής στο τμήμα επενδύσεων υποδομών, με αξία παγίου χαρτοφυλακίου 6€ δις. Από το 2015 έχει διοριστεί ως μη εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Anglian Water Group Ltd, στο οποίο είναι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, το 2019 διορίστηκε ως μη εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

8. Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1960. Αποφοίτησε από το τμήμα Λογιστικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (1981) και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (1986). Διαθέτει πιστοποιητικό στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α’ τάξης. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει εργαστεί ως ανεξάρτητος λογιστής – φοροτεχνικός σύμβουλος, καθώς και ως λογιστής και οικονομικός σύμβουλος σε πλήθος επιχειρήσεων διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε διεθνείς εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Επιπλέον από το 1992 έως το 2010 διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία Transdon Inc.. Από το 2015 έχει διοριστεί ως ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.