Νέα
19 Ιουνίου, 2019

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. («ΚΑΘ») με ισχύ από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικού μετόχου της ΚΑΘ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, ομόφωνα, αποφάσισε το διορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΘ, με την ακόλουθη σύνθεση:

  1. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Αντώνης Μπούρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Αλέξανδρος Φωτεινός, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Παναγιώτης Μαγκάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Βασίλης Χάϊτας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου ΕΚΛΘ (Μη Εκτελεστικό Μέλος), τον εκπρόσωπο της Ένωσης ΕΚΘ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και τον εκπρόσωπο των Εργαζομένων (Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 , Καταστατικού ΚΑΘ, καθώς και με τον κ. Θεόδωρο Κογιάννη (Μη Εκτελεστικό Μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 παρ. 4 του ν.4389/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εύχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΘ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα πλαίσια των υποχρεώσεών του στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πλάνου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, με στόχο την αναβάθμιση των λειτουργιών της αγοράς, μέσω δημιουργίας σύγχρονων υποδομών με διεθνείς προδιαγραφές. Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της αγοράς, στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και η συμβολή της στην επαύξηση της δημόσιας αξίας μέσα από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, από τον πρωτογενή τομέα της αγροτικής παραγωγής μέχρι και τον τριτογενή τομέα, αλλά και με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Για τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των μελών, βλ. Παράρτημα Α΄ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Παρατίθενται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. («ΚΑΘ»):

1. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1959. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1987 αναλαμβάνοντας τη θέση του Υπεύθυνου Γραφείου Πρασίνου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων. Από το 1989 εργάζεται στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης όπου αρχικά ανέλαβε καθήκοντα Υπεύθυνου Γραφείου Πρασίνου στην Τεχνική Υπηρεσία και στη συνέχεια μετακινήθηκε ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Από το 2013 εργάζεται στη θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης στη Διεύθυνση όλων των Υπηρεσιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Από το 2016 έχει διοριστεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΘ.

2. Αντώνης Μπούρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1957. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών, πτυχίου Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής καθώς και πτυχίου Ιταλικής Γλώσσας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο “La Sapienza” της Ρώμης. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών, εκ των οποίων 15 χρόνια στη βιομηχανία τροφίμων σε διοικητικές θέσεις, όπως  Διευθυντής Παραγωγής και Ελέγχου Ποιότητας σε εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και Διευθυντής Εργοστασίου σε εξαγωγική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων τομάτας, κατεψυγμένων λαχανικών κλπ. Από το 2003 έως το 2015 εργάστηκε στον όμιλο Viohalco ως Γενικός Διευθυντής της Vitruvit S.A.. και της Keramia Axiou S.A. και στη συνέχεια ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Dojran Steel  από το 2007 έως το 2015, αυξάνοντας τις εξαγωγές και τα αποτελέσματα των εταιρειών αντίστοιχα. Εργάστηκε επίσης ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για έξι μήνες και στη συνέχεια διετέλεσε Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της σωληνουργίας Νικολαίδης του Ομίλου Metalcorp.

3. Αλέξανδρος Φωτεινός, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

Γεννήθηκε το 1981. Είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πάτρας, κάτοχος MSc στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), ενώ απέκτησε και επαγγελματικό τίτλο με ειδίκευση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Εργάστηκε στην EY για 11 έτη με εμπειρία σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους όπως κατασκευαστικό, μεταποιητικής βιομηχανίας καθώς και στον κλάδο προϊόντων ταχείας κατανάλωσης. Από τον Ιανουάριο 2018, κατέχει τη θέση του Financial Reporting Manager σε κατασκευαστική εταιρία.

4. Παναγιώτης Μαγκάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1968. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΒΑ – General Management) από το University of Stirling της Μεγάλης Βρετανίας. Στη 20ετή και πλέον πορεία του εργάστηκε σε μερικές από τις πιο γνωστές εταιρείες της Βορείου Ελλάδος, όπως η HB BODY, ELVIAL, SARAH LAWRENCE, ALUMIL και INTERALLIS, κατέχοντας επιτελικές θέσεις στις Εμπορικές Διευθύνσεις τους. Το μεγαλύτερο μέρος της προϋπηρεσίας του στις παραπάνω εταιρείες, αφορά στην ανάπτυξη και οργάνωση των δικτύων τους στις διεθνείς αγορές. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών.

5. Βασίλης Χάϊτας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1960. Είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας και Μεταπτυχιακού στη Γενετική Βελτίωση & Γεωργία. Από το 1988 έως το 2002 εργάστηκε στον Όμιλο Ευθυμιάδη όπου κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης μεταξύ των οποίων την θέση του Εμπορικού Διευθυντή του Ομίλου και του Γενικού Διευθυντή της θυγατρικής εταιρείας Agrolab A.E.. Το 2003 εντάχθηκε στον Όμιλο Θεμελιοδομή, στον οποίο παρέμεινε μέχρι το 2008 και στον οποίο κατείχε τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Τόπος Α.Ε., του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία No Limits A.E. και του Διοικητικού Διευθυντή στην εταιρεία Θεμελιοδομή Α.Ε.. Από τον Φεβρουάριο του 2008 έχει αναλάβει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή και από τον Μάρτιο του 2009 του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Agritex Ενεργειακή Α.Ε..