Νέα
17 Ιουλίου, 2019

Δ.Τ.: Η ΕΕΣΥΠ ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία Brain Regain

H φυγή στο εξωτερικό Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης, αποτελεί ένα από τα σημαντικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) έχει αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το πρόβλημα έχει σημαντική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των εταιρειών, καθώς πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο χάνεται, και υλοποιεί πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αναστροφής του brain drain, προσελκύοντας Έλληνες, που έχουν φύγει και καταξιωθεί επαγγελματικά στο εξωτερικό, πίσω στη χώρα τους.

Αυτό το έχει πετύχει τόσο αναφορικά με θέσεις ευθύνης μέσα στην εταιρεία όπου υπηρετεί σημαντικός αριθμός ανώτατων και ανώτερων στελεχών που επαναπατρίσθηκαν, αλλά όσο και με τον ορισμό μελών σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών της δημοσίων επιχειρήσεων. Η επιτυχία αυτή δεν προϋποθέτει μόνο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση βιογραφικών καταξιωμένων Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και την εμπέδωση της πεποίθησης ότι στην Ελλάδα υπάρχει πρόοδος, αξιοκρατία και υψηλός επαγγελματισμός, με κοινό οραμα και στόχευση στην βελτιωση της λειτουργίας των εταιριών, στην ανάπτυξη και στην ευημερία.

Για την εντατικοποίηση αυτής της προσπάθειας, η ΕΕΣΥΠ συμμετέχει επίσης στη συμμαχία εταιρειών της πρωτοβουλίας “Brain Regain”. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της οικονομίας, όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βιομηχανία, τουρισμός, κατασκευές, τεχνολογία κλπ., και στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών που θα διευκολύνουν τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού. Η ΕΕΣΥΠ υποστηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή, έχοντας διαθέσει ανώτερα στελέχη της για τον ρόλο του μέντορα. Οι μέντορες του “Brain Regain” παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση και είναι επιφορτισμένοι με το έργο της καθοδήγησης των Ελλήνων του εξωτερικού, έχοντας προσωπική επαφή και απευθείας συζητήσεις με όσους έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

Με αφορμή τη συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στην πρωτοβουλία του “Brain Regain”, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, κα Ράνια Αικατερινάρη, δήλωσε: «Αρκετοί Έλληνες επιστήμονες και υψηλής κατάρτισης νέοι επαγγελματίες έφυγαν και συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό. Η νοσταλγία της επιστροφής είναι πάντα στο μυαλό τους, όμως για να γίνει πράξη χρειάζεται να πεισθούν οτι επιστρέφουν σε μία σύγχρονη οικονομία που προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και καταξίωσης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα σε ένα αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον που επιβραβεύει και ανταμοίβει αυτούς που αξίζουν και αυτούς που μοχθούν. Στην ΕΕΣΥΠ στοχεύουμε στην προσέλκυση καταξιωμένων Ελλήνων του εξωτερικού και προσπαθούμε συστηματικά να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και εμπειρία τους προς όφελος των εταιρειών του χαρτοφυλακίου μας, έχοντας ως εργαλείο τις αξίες μας και την δυναμική μίας νέας εταιρείας με σύγχρονη εταιρική κουλτούρα που θέλει να πετύχει τον εκσυχρονισμό, τη διαφάνεια και αξιοπιστία, την καλύτερη αποδοτικότητα και την ανάπτυξη των δημοσίων επιχειρήσεων»