Νέα
16 Νοεμβρίου, 2020

Διαγωνισμός τεχνολογικών καινοτομιών «HCAP Innovation Challenge»

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και το Δίκτυο Καινοτομίας που έχει ιδρύσει η ΕΕΣΥΠ με τη συμμετοχή δημοσίων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της, ανακοινώνει την έναρξη σειράς τεχνολογικών διαγωνισμών με αντικείμενο προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλες εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τον διαγωνισμό «HCAP Innovation Challenge», το τεχνολογικό και ακαδημαϊκό οικοσύστημα της χώρας καλείται να προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η καλύτερη από τις οποίες θα επιλεγεί από την αντίστοιχη εταιρεία και θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Ο διαγωνισμός «HCAP Innovation Challenge» σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το «ΜΙΤ Enterprise Forum Greece» και τα μέλη του «Δικτύου Καινοτομίας» της ΕΕΣΥΠ και καλούνται να συμμετέχουν σ’ αυτόν ομάδες και άτομα από το ελληνικό τεχνολογικό και ακαδημαϊκό τομέα, νεοφυείς εταιρείες (start up), αλλά και κάθε επιχείρηση ή ομάδες επιστημόνων που έχουν δυνατότητες να προσφέρουν λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας σε επιχειρησιακά θέματα των εταιρειών του Δικτύου.

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά σε επιχειρησιακά θέματα της ΕΥΔΑΠ και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Το «HCAP Innovation Challenge» εκτιμάται ότι θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στις εταιρείες της ΕΕΣΥΠ και συγκεκριμένα:

Δημιουργία τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων οι οποίες θα ήταν δύσκολο να προέρθουν από τις ίδιες εταιρείες ή την αγορά, ειδικά υπό τους περιορισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του δημοσίου.
Απελευθέρωση του δυναμικού για καινοτομία που δεν αξιοποιείται σήμερα, μέσα και έξω από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Προσέλκυση θετικής δημοσιότητας μέσα από μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα δράση, που ακολουθεί παραδείγματα επιτυχημένων μεγάλων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.
Παραδείγματα προκλήσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι διαγωνιζόμενοι είναι η ανίχνευση βλαβών, η προληπτική συντήρηση συστημάτων, η πρόβλεψη μελλοντικής ζήτησης κατανάλωσης, η δημιουργία αυτόματων ψηφιακών συμβάσεων, κ.λπ. Οι λύσεις που αναμένονται θα βασίζονται σε συστήματα λήψης και ανάλυσης δεδομένων, συνδυασμό δεδομένων από ετερογενείς πηγές, τεχνικές μηχανικής μάθησης, βάσεις δεδομένων, κατανεμημένα δεδομένα και κατανεμημένη επεξεργασία τους, κλπ.

Για κάθε μία από τις προκλήσεις που θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο του «HCAP Innovation Challenge», η αντίστοιχη εταιρεία του Δικτύου θα περιγράφει την πρόκληση, θα διαθέτει τα συνοδευτικά ψηφιακά δεδομένα και θα παρέχει μια βασική διαδικασία ελέγχου και δοκιμής των προτεινόμενων λύσεων, ώστε να επιτρέπεται η αντικειμενική αξιολόγησή τους. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέπει τη διαφανή ιεράρχηση των λύσεων βάση των επιθυμητών κριτηρίων, τα οποία μπορεί να είναι περισσότερα του ενός και την επιλογή των νικητών. Η ακρίβεια της περιγραφής και των δεδομένων, καθώς και η διαφάνεια των κριτηρίων θα εξασφαλίσει την προσέλκυση συμμετοχών υψηλής ποιότητας και την ευρύτερη αξιοπιστία της προσπάθειας.

Βασικός στόχος της ΕΕΣΥΠ, εκτός από την ανεύρεση λύσεων σε δισεπίλυτα προβλήματα των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της, είναι να συμβάλει στην ενδυνάμωση του Ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΣΥΠ και οι εταιρείες του Δικτύου θα επιδιώξουν μετά τη λήξη του κάθε διαγωνισμού/πρόκλησης, τη συνεργασία των επικρατέστερων ομάδων με την ενδιαφερόμενη εταιρεία, προκειμένου να εξεταστεί η μεταφορά και εφαρμογή της λύσης στο παραγωγικό περιβάλλον της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενες εταιρείες του Δικτύου θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ένα πεδίο δοκιμών για καινούργιες υπηρεσίες και προϊόντα, τα οποία αφού δοκιμαστούν ενδεχόμενα να μπορέσουν να αναπτυχθούν και προς τη διεθνή αγορά.

Αναφερόμενη στην προκήρυξη των τεχνολογικών διαγωνισμών «HCAP Innovation Challenge», η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ κα Ράνια Αικατερινάρη, δήλωσε:

«Ένας από τους βασικούς σκοπούς μας είναι η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και προτύπων καινοτομίας, προς όφελος τόσο των θυγατρικών εταιρειών, όσο και της ελληνικής οικονομίας. Η καινοτομία και η ψηφιακή τεχνολογία αποτελούν το μοναδικό δρόμο για να μετασχηματιστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε πρότυπα αποδοτικότητας, σύγχρονης εξυπηρέτησης του καταναλωτή, υψηλότερης ενεργειακής αποδοτικότητας και χαμηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας με σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την κοινωνία. Με το «HCAP Innovation Challenge» παρέχουμε την ευκαιρία στο ταλαντούχο τεχνολογικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της χώρας μας να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια εκσυγχρονισμού, αντλώντας παράλληλα ευκαιρίες προβολής και επιχειρηματικής διασύνδεσης εντός ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος».