Νέα
2 Αυγούστου, 2022

Διορισμός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του στις 22 Ιουλίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της κας Λάζαρη ως νέου ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ). Η κ. Λάζαρη αντικαθιστά την κ. Ηρώ Αθανασίου η θητεία της οποίας έληξε στις 8 Απριλίου 2022. Η θητεία του νέου μέλους είναι τετραετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2026.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους:

Η Αδαμαντίνη (Ντίνα) Λάζαρη διαθέτει μακρά εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα όπως επίσης και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος των εισηγμένων εταιρειών Intracom Holdings και Intralot (και στις δύο εταιρείες είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων). Επίσης, είναι σύμβουλος στο ΔΣ της αγγλικής εταιρείας Domius Capital Advisors LLP και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων.

Διατέλεσε Υποδιοικήτρια- Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Αγροτικής Τράπεζας και Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Όμιλος Σελόντα, Περσέας, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, κα). Στο δημόσιο τομέα, έχει διατελέσει Ειδική Συνεργάτης στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (1983 – 1989 και 1994 – 1999) και έχει συμμετάσχει σε διυπουργικές επιτροπές για θέματα οικονομικής πολιτικής και δημόσιων πολιτικών.

H κα Λάζαρη είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Τμήματος Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο στις εργασιακές σχέσεις και την διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics.