Νέα
23 Ιανουαρίου, 2017

ΔΤ: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., το οποίο ορίστηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016 από το Υπουργείο Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαϊκών Θεσμών, ξεκίνησε άμεσα την διαδικασία επιλογής των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό επελέγησαν, όπως ορίζει ο Νόμος, δύο εταιρείες διεθνούς κύρους και φήμης (Stanton Chase & KPMG) για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και στον καθορισμό της πολιτικής αμοιβών (αντίστοιχα).

Με τη συνεργασία των παραπάνω εταιριών, το Εποπτικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε σειρά συνεντεύξεων των προτεινόμενων υποψηφίων και διαμόρφωσε τη πολιτική αμοιβών των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των ελληνικών και διεθνών αντίστοιχων πολιτικών (benchmarks).

Οι υποψήφιοι επελέγησαν με βάση την αδιαμφισβήτητη επαγγελματική και προσωπική τους πορεία, τη δυνατότητά τους να αντιλαμβάνονται αφενός το επιχειρηματικό γίγνεσθαι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αφετέρου τον ευρύτερο οικονομικό ρόλο της εταιρίας στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, καθώς και το ρόλο των κρατικών επιχειρήσεων και της Δημόσιας περιουσίας, εντός του πλαισίου των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελληνική οικονομία και των απαιτούμενων διαρθρωτικών και δημοσιονομικών προσαρμογών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε το διορισμό των κάτωθι για την θέση του Προέδρου και των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Κος Γιώργος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Κα Ουρανία Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Κος Στέφανος Γιουρέλης, Διευθύνων Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία των ανωτέρω είναι τετραετής.

Στο Παράρτημα Α, σύντομα βιογραφικά στοιχεία τους.

Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε στο Deree και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το University of Massachusetts Amherst. Έχει εμπειρία σε σημαντικές θέσεις πολυεθνικών με τετραετή θητεία ως Δ/νων Σύμβουλος της Jacob Suchard Ελλάδος, καθώς και άλλα 17 έτη ως Δ/νων Σύμβουλος της Kraft Foods Ελλάδος. Έχει διατελέσει μέλος του ΣΕΒΤ, CAOBISCO, ΕΑΣΕ, ΕΕΔΕ και ΣΔΕ.

2. Ουρανία Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ.  Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το City University στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική σε Ελλάδα και εξωτερικό σε μεγάλους οργανισμούς όπως η BNP Paribas, Eurobank και Deutsche Bank. Έχει  διατελέσει Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ την περίοδο 2010-2015. Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν Partner στην Ernst & Young (ΕΥ).

3. Στέφανος Γιουρέλης, Διευθύνων Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε στο  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard, εκ των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και 4 χρόνια ως Δ/νων Σύμβουλος Αφρικής και Ελλάδος με έδρα το Dubai.