Νέα
6 Νοεμβρίου, 2017

ΔΤ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο είναι πενταμελές και ορίστηκε με απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) που αποτελεί το μοναδικό μέτοχο του Ταμείου. Το ΤΑΙΠΕΔ συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 με διάρκεια λειτουργίας 6 ετών, η οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ παρατάθηκε για ακόμη 3 χρόνια, μέχρι την 1η Ιουλίου 2020.

Για την ενίσχυση του ΤΑΙΠΕΔ και την επιλογή των νέων μελών στο Διοικητικό του Συμβούλιο, η ΕΕΣΥΠ ακολούθησε ανοικτή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής μελών, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία διεθνούς κύρους, διενεργώντας συνεντεύξεις και αξιολογώντας τους υποψήφιους στη βάση κριτηρίων που είχαν προσδιορισθεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός Διοικητικού Συμβουλίου με συλλογικά μεγάλη και διαφοροποιημένη εμπειρία για την επίτευξη επιτυχημένων συναλλαγών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης του Ταμείου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κα. Ράνια Αικατερινάρη, συναντήθηκε με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, δηλώνοντας ότι: «Αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ παραμένει η μεγιστοποίηση της αξίας από τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν και η προσέλκυση μέσω αυτών στρατηγικών επενδύσεων για τη χώρα. Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων είναι σε εξέλιξη και παρόλο που έχουν υπάρξει καθυστερήσεις, το 2017 είχαμε την επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικών συναλλαγών, όπως το περιφερειακά αεροδρόμια και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ κάποιες άλλες συναλλαγές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Πιστεύω ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει το τεχνοκρατικό προφίλ και την ισχυρή δέσμευση να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που είναι σε εξέλιξη αλλά και σημαντικών νέων».

Η κα. Αικατερινάρη συμπλήρωσε πως: «Η σωστή προετοιμασία, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και οι σαφείς διαδικασίες είναι θέμα αρχής και για εμάς και για τους επενδυτές, προκειμένου να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και να επιταχύνεται η προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της προόδου και της ανάπτυξης της χώρας».

Επιπλέον, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ τόνισε ότι: «Το ΤΑΙΠΕΔ καλείται, με την καθοδήγηση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, να υιοθετήσει τις αξίες και τις αρχές λειτουργίας που διέπουν τον Εσωτερικό Κανονισμό της μητρικής εταιρείας, καθώς η αποστολή του Ταμείου πρέπει πάντα να υποστηρίζεται από βέλτιστες πολιτικές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, διαφανείς διαδικασίες και αποτελεσματική διαχείριση ως προς την προετοιμασία και εκτέλεση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται επίσης να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ενίσχυση της δομής και λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος Παρακολούθησης Συμβάσεων, το οποίο θα παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο κάθε αναγκαία υποστήριξη και συνδρομή προκειμένου να παρακολουθεί την εκτέλεση όλων των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων».

Ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος δήλωσε: «Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου αποτελεί έναν αναπτυξιακό πυλώνα για την εθνική οικονομία, δημιουργώντας υπεραξία μέσα από σημαντικές άμεσες και έμμεσες επενδύσεις, οι οποίες επιστρέφουν πολλαπλάσια οφέλη στην κοινωνία, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος».