Νέα
20 Οκτωβρίου, 2020

Η ΕΕΣΥΠ μετέχει σε κοινοπραξία κορυφαίων εταίρων για τη σύσταση “Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας” της Περιφέρειας Αττικής

Η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της να δημιουργήσει το Δίκτυο Καινοτομίας των θυγατρικών της, ανακοινώνει τη συμμετοχή της σε κοινοπραξία κορυφαίων εταίρων από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση για τη σύσταση Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής. Ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στοχεύει στην εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών λύσεων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αλλά και του δημόσιου τομέα, με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο και σύμφωνα με την τάση Βιομηχανία 4.0. Στόχος της ΕΕΣΥΠ παραμένει η προώθηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών από τους καταναλωτές, καθώς και η σύνδεση της καινοτομίας με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας παρουσιάζει μοναδικές ευκαιρίες για τις εταιρείες της ΕΕΣΥΠ και πολλούς κλάδους της οικονομίας που δραστηριοποιούνται, πέρα από την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών υποδομών (π.χ. για τη συλλογή επιχειρησιακών δεδομένων) ή λύσεων βασικού αυτοματισμού. Προχωράει στην πράξη ένα βήμα παραπάνω, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση της Ψηφιακής Νοημοσύνης σε βιομηχανικές, διοικητικές & επιχειρησιακές λειτουργίες μέσω μικρής κλίμακας πεδίων δοκιμών ή προσομοιώσεων και της παροχής προηγμένων τεχνικών υποδομών και εμπειρογνωμοσύνης στους θεματικούς τομείς Ενέργεια & Περιβάλλον, Αλυσίδα Εφοδιασμού & Κινητικότητα, Πολιτισμός & Τουρισμός.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κόμβου, που προβλέπεται να εφαρμόσει την ιδέα μιας έξυπνης περιοχής για την Αττική επεκτείνοντας την προσέγγιση της Έξυπνης Πόλης (Smart City), η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει:

την εκπροσώπηση των θυγατρικών της και τη δικτύωσή τους με το οικοσύστημα καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
τη συμμετοχή σε σχεδιασμό και δοκιμαστική υλοποίηση λύσεων πριν την επένδυση (test before invest) σε τομείς όπως η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροδότησης /ύδρευσης /αποχέτευσης, συγκοινωνιών & μεταφορών, εκθέσεων και συνεδρίων, πάρκων τροφίμων, αξιοποίησης ακινήτων,
δράσεις εκπαίδευσης και ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις πηγές και τους τρόπους προσέλκυσης επενδύσεων στους ωφελούμενους από τον Κόμβο φορείς.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ κα Ράνια Αικατερινάρη, δήλωσε σχετικά:

«Η συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στην πρωτοβουλία για τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί μία ακόμα σημαντική κίνηση εξωστρέφειας και ενεργοποίησης ευρύτερων συνεργασιών με φορείς που ηγούνται των εξελίξεων σε τεχνολογίες Artificial Intelligence, Business Analytics, High Performance Computing, Cybersecurity, καθώς και στην εκπαίδευση για την εξέλιξη των απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη εποχή.

Διευκολύνει την προσέγγιση και συνεργασία των δημοσίων επιχειρήσεων που είναι στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ με νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικά σχήματα για τη σύλληψη και υλοποίηση «έξυπνων» υπηρεσιών για τον πολίτη και το περιβάλλον. Παράλληλα στοχεύει και πρέπει να αναδείξει τις εταιρείες της ΕΕΣΥΠ ως σημαντικούς συντελεστές συν-διαμόρφωσης λύσεων σε κρίσιμα προβλήματα όπως η βέλτιστη χρήση φυσικών πόρων, ενεργειακή εξοικονόμηση, «έξυπνες» μεταφορές, προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες τουρισμού. Στην προσπάθεια μας αυτή, δεν είμαστε μόνοι, αλλά θα δουλέψουμε μέσα από ένα οικοσύστημα που θα ενισχύσει τη δυναμική μας και την επιρροή μας προκειμένου να κινηθούμε από τη θεωρία στην πράξη της νέας ψηφιακής εποχής για τη χώρα».

Πληροφορίες για το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ: http://innovation.hcap.gr/