Νέα
16 Απριλίου, 2023

Η ηθική δέσμευση του Υπερταμείου

Ο αναβαθμισμένος ρόλος που το Υπερταμείο φιλοδοξεί να διαδραματίσει στην ελληνική οικονομία, έρχεται ακόμη πιο κοντά με τον μετασχηματισμό του σε δημόσιο επενδυτικό ταμείο. Η σχετική διαδικασία βρίσκεται στην τελική της φάση μετά την επιλογή, πρόσφατα και κατόπιν διαγωνισμού, της BlackRock, του μεγαλύτερου asset manager στον κόσμο, ως συμβούλου που αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σχέδιο της μετατροπής. Την επιτυχία του εγχειρήματος εγγυάται η μακρά εμπειρία της εταιρείας στην υποστήριξη δημόσιων επενδυτικών ταμείων και η τεχνογνωσία της σε θέματα επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ο μετασχηματισμός του Υπερταμείου, πέραν της μεγιστοποίησης του επενδυτικού ρόλου του με την επανεπένδυση μέρους των εσόδων του, αποτελεί και μία επιπλέον εγγύηση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας με στόχο την αύξηση της αξίας της και την κοινωνική ευημερία.

Και τούτο για έναν απλό λόγο: τα δημόσια επενδυτικά ταμεία λειτουργούν ως υπεύθυνοι επενδυτές, με περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, έχοντας ψηλά στην ατζέντα τους τα δικαιώματα των επόμενων γενεών στον εθνικό πλούτο. Οπως επίσης και σε ένα φιλικό περιβάλλον, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημόσιο επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το οποίο εντάσσει στους κανόνες του το μείζον θέμα της βιώσιμης χρήσης του νερού, θεωρώντας το μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις.

Το Υπερταμείο συμμερίζεται απολύτως αυτές τις ηθικές δεσμεύσεις, όπως επανειλημμένα έχει διακηρύξει και που άλλωστε έχουν ενσωματωθεί και στον στρατηγικό σχεδιασμό του για την πράσινη μετάβαση στο σύνολο των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του. Η προσήλωσή του στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων είναι δογματικού χαρακτήρα.

Αποστολή του είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας κι αυτό σημαίνει αύξηση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια του εθνικού πλούτου προς όφελος των γενεών που θα ακολουθήσουν.

Η αξιοποίηση προκύπτει κυρίως μέσα από επενδύσεις και συνέργειες με ιδιώτες επενδυτές. Η σημερινή πρόοδος της ελληνικής οικονομίας οφείλεται άλλωστε ακριβώς σε αυτό. Στην προσέλκυση επενδυτών.

Αντλώντας από την εμπειρία και το επιτυχημένο παράδειγμα των δημόσιων επενδυτικών ταμείων, το Υπερταμείο αισιοδοξεί ότι με τον μετασχηματισμό του θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επιφέροντας επιπλέον έσοδα με την επενδυτική του δραστηριότητα. Με τη λειτουργία του ως δημόσιο επενδυτικό ταμείο, το Υπερταμείο προσδίδει στις δεσμεύσεις του για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων δυναμική και ηθική διάσταση.

Ο κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης είναι διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ του Υπερταμείου.

Πηγήtovima.gr