Νέα
5 Ιανουαρίου, 2023

Κλιματική Αλλαγή Προσδοκίες για τις εταιρείες του Υπερταμείου

“Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή είναι υπαρκτοί ανεξάρτητα από το εάν έχουν αναγνωριστεί ή όχι από τους ηγέτες της εκάστοτε αγοράς. Οι εταιρείες καλούνται ολοένα και περισσότερο από την επενδυτική κοινότητα να αναφέρουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και την απώλεια της βιοποικιλότητας που μπορεί να τίθενται από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Όμως, αυξάνονται οι προσδοκίες και άλλων ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και των πελατών, που αναμένουν από τις επιχειρήσεις να κοινοποιούν τα σχέδιά τους για τη μείωση του αντίκτυπού τους στον πλανήτη και για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία. Το αποτέλεσμα είναι μια αυξανόμενη ανάγκη να προβαίνουν οι εταιρείες μας σε ανάλυση διπλής σημαντικότητας με στόχο την επιδίωξη μιας δίκαιης και πράσινης μετάβασης, κοινοποιώντας τους κινδύνους για το περιβάλλον και την κοινωνία που τίθενται από και προς μια επιχείρηση που δεσμεύεται για την μελλοντική θωράκιση της λειτουργίας της και την υπεύθυνη συμπεριφορά της.

Το παρόν έγγραφο συμπεριλαμβάνει τις προσδοκίες του Υπερταμείου για υφιστάμενες (ή μελλοντικές) εταιρείες του χαρτοφυλακίου του, που αναμένεται να εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τα πρότυπα των εισηγμένων εταιρειών. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι κάποιοι οργανισμοί θα επηρεαστούν αμεσότερα από την κλιματική αλλαγή σε σχέση με άλλους.

Το Υπερταμείο είναι υπερήφανο μέλος του δικτύου One Planet Sovereign Wealth Funds που υποστηρίζει την ευθυγράμμιση μεγάλων, μακροπρόθεσμων και διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, στη βάση τριών θεμελιωδών αρχών: 1. Ευθυγράμμιση, 2. Κυριότητα, 3. Ενσωμάτωση