Νέα
11 Μαρτίου, 2022

Παραίτηση μέλους του ΔΣ

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) έλαβε την παραίτηση της Μαρίνας Νιφόρου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από 28 Φεβρουαρίου 2022. Η κα Νιφόρος έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για πέντε χρόνια συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές. Πρώτα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, στη συνέχεια της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, και πρόσφατα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, ενώ παράλληλα υπηρέτησε και ως μέλος στις Επιτροπές Επενδύσεων και Κινδύνων.

Το ΕΣ θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στην κα Νιφόρος για την εξαιρετικά πολύτιμη συνεισφορά της κατά τη διάρκεια της θητείας της, σε μια περίοδο που η ΕΕΣΥΠ εδραιώθηκε θεσμικά, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης για την ίδια την εταιρεία αλλά και τον όμιλο των θυγατρικών της.

Η κα Νιφόρος αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ λόγω άλλων προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το ΕΣ εύχεται στην κα Νιφόρος καλή επιτυχία στα μελλοντικά της εγχειρήματα.