Προκηρύξεις
8 Απριλίου, 2024
Ενεργή Προκήρυξη

Αποτελέσματα Προκαταρκτικής Διαβούλευσης της από 29/9/2023 Πρόσκλησης για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης σχετικά με υπό επεξεργασία Σχέδιο Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: «PROJECT MANAGEMENT OFFICE SERVICES (PMO) FOR THE IMPLEMENTATION OF A FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE MAPPING, SEGMENTATION, REGISTRATION, VALUATION AND MATURATION OF THE REAL ESTATE ASSETS OF GROWTHFUND’S SELECTED SUBSIDIARIES