Προκηρύξεις
5 Ιανουαρίου, 2022

Invitation for expression of interest & submission of tenders for the “Appointment of the Monitoring Trustee for the purposes of the implementation of the Commitments undertaken by the Hellenic Republic in the context of Case AT.38700”

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 17:00»