Προκηρύξεις
23 Αυγούστου, 2017

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ΕΔΗΣ

Ενημέρωση: «Ματαίωση της διαδικασίας.» Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ σχετικά με την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ»)