Προκηρύξεις
12 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Στελεχών Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό τη μελλοντική κάλυψη αναγκών σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ