Προκηρύξεις
31 Μαΐου, 2024
Ενεργή Προκήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας» των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε