Προκηρύξεις
22 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με τη διαμόρφωση στρατηγικής και πλάνου δράσεων για την αναβάθμιση (upskilling)/αναδιαμόρφωση (reskilling) ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.