Προκηρύξεις
22 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με τη «Παραγωγική λειτουργία, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη του Κόμβου Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data Hub)» των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σχετικά με την «Παραγωγική λειτουργία, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη του Κόμβου Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data Hub)», λόγω αλλαγής στο τεχνικό περιβάλλον του έργου.