Προκηρύξεις
12 Δεκεμβρίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με τη στοχοθεσία, συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση του δείκτη Digital Transformation Index στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.