Προκηρύξεις
9 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με την παρακολούθηση της υλοποίησης και της απόδοσης του Πλάνου Μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ.