Προκηρύξεις
3 Ιανουαρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. για την «Αποτύπωση προφίλ ρίσκου, ωριμότητας και διαμόρφωση οδικού χάρτη αναβάθμισης της ωριμότητας σε θέματα κυβερνοασφάλειας για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου.

Διευκρίνηση 06/02/2023:

Διευκρινίζεται ότι στην παράγραφο VII Κριτήρια Επιλογής – Αξιολόγηση Προσφορών, οι αριθμοί 0.80 και 0.20 στη φόρμουλα, αντικαθίστανται από τους αριθμούς 0.70 και 0.30 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από το κείμενο στη συγκεκριμένη παράγραφο.