Προκηρύξεις
9 Ιουλίου, 2024
Ενεργή Προκήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών και εργασιών ανακαίνισης χώρων ξεκούρασης των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις θυγατρικής του Υπερταμείου