Προκηρύξεις
20 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών και εργασιών ανακαίνισης χώρων ξεκούρασης των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις θυγατρικής του Υπερταμείου