Προκηρύξεις
29 Ιουλίου, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο)